XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể sử dụng tài khoản demo trong bao lâu?

Bạn có thể sử dụng tài khoản XM demo bao lâu tùy thích, nhưng nếu tài khoản không hoạt động trong hơn 60 ngày, tài khoản sẽ tự động bị đóng. Ngay cả khi điều này xảy ra, bạn có thể mở tài khoản demo mới bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể có tối đa 5 tài khoản demo đang hoạt động cùng một lúc.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.