XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể xem thông tin cá nhân của khách hàng không?

Không, do các chính sách và quy định về quyền riêng tư và bảo mật, bạn sẽ không thể xem thông tin cá nhân của bất kỳ khách hàng nào mà bạn giới thiệu.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.