XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để đăng nhập vào phần mềm giao dịch bằng tài khoản XM của tôi?

Để đăng nhập vào phần mềm giao dịch của bạn bằng tài khoản XM, chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

Tài khoản MT4:

 1. 1. Sử dụng ID và mật khẩu MT4 duy nhất của bạn được tạo trong quá trình đăng ký và tên máy chủ được cung cấp
 2. 2. Đăng nhập Khu vực thành viên
 3. 3. Xác thực tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào "Xác thực tài khoản của bạn ngay"
 4. 4. Cung cấp các giấy tờ liên quan (Bằng chứng nhận dạng, Bằng chứng cư trú)
 5. 5. Nhấn "Tải lên tài liệu của bạn"
 6. 6. Khởi chạy biểu tượng XM MT4 trên màn hình của bạn
 7. 7. Chọn máy chủ tương ứng và nhấn vào "Tiếp theo"
 8. 8. Tại "Tài khoản giao dịch hiện tại", hãy nhập ID và mật khẩu MT4 của bạn rồi nhấn vào "Hoàn tất"

Tài khoản MT5:

 1. 1. Sử dụng ID và mật khẩu MT5 duy nhất của bạn được tạo trong quá trình đăng ký và tên máy chủ được cung cấp
 2. 2. Đăng nhập Khu vực thành viên
 3. 3. Xác thực tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào "Xác thực tài khoản của bạn ngay"
 4. 4. Cung cấp các giấy tờ liên quan (Bằng chứng nhận dạng, Bằng chứng cư trú)
 5. 5. Nhấn "Tải lên tài liệu của bạn"
 6. 6. Khởi chạy biểu tượng XM MT5 trên màn hình của bạn
 7. 7. Chọn máy chủ tương ứng và nhấn "Tiếp theo"
 8. 8. Tại "Tài khoản giao dịch hiện tại", hãy nhập ID và mật khẩu MT5 của bạn và nhấn vào "Hoàn tất"

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.