XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có tính phí hoa hồng đối với tài khoản XM Zero không?

Có, hoa hồng đối với tài khoản XM Zero là 3,5$ cho mỗi 100.000$ được giao dịch.

Trên nền tảng MT4, phí hoa hồng được khấu trừ từ tài khoản của bạn trong quá trình mở giao dịch cho cả hai hoạt động cùng một lúc (mở và đóng).

Trên nền tảng MT5, phí hoa hồng được khấu trừ từ tài khoản của bạn trong quá trình mở và đóng giao dịch.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.