XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể làm gì nếu gặp lỗi 'Không đủ tiền'?

Nếu bạn gặp lỗi 'Không đủ tiền', hãy kiểm tra xem có đủ vốn giao dịch trong tài khoản của bạn để chi trả cho giao dịch bạn muốn thực hiện hay không.

Để biết chính xác số tiền bạn cần, hãy sử dụng máy tính ký quỹ.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.