XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Trượt giá là gì?

Trượt giá xảy ra khi lệnh của bạn được thực hiện ở một mức giá khác với mức giá được yêu cầu. Nó có thể tích cực hoặc tiêu cực, có nghĩa là lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá tốt hơn hoặc mức giá xấu hơn.

Giá thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là trong các giai đoạn có nhiều biến động như khi công bố dữ liệu kinh tế. Trượt giá có nhiều khả năng xảy ra hơn trong những khoảng thời gian này, do có độ trễ giữa việc đặt, xử lý và thực hiện lệnh của bạn.

Một cách để bảo vệ các giao dịch của bạn khỏi trượt giá là sử dụng các lệnh giới hạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.