XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể làm gì nếu đã thanh toán cho VPS nhưng không nhận được thông tin đăng nhập?

Nếu bạn đã thanh toán cho dịch vụ VPS nhưng vẫn chưa nhận được thông tin đăng nhập, vui lòng thử các cách sau:

Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email từ 'BeeksFX'

Kiểm tra thư mục thư rác trong hòm thư của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy email ở bất cứ đâu, hãy liên hệ với chúng tôi qua vietnamese.support@xm.com.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.