XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán một sản phẩm tài chính với mức giá và thời gian xác định trước trong tương lai.

Hợp đồng tương lai có thời hạn nhất định, nghĩa là chúng có ngày mở và ngày hết hạn được đặt trước. Vào thời điểm hết hạn, tất cả các vị thế mở trong hợp đồng sẽ đóng lại.

Chúng tôi không tự động chuyển các vị thế sang hợp đồng tiếp theo. Vì vậy, nếu bạn muốn duy trì một vị thế mở trên sản phẩm cơ bản, bạn sẽ cần mở một vị thế mới trong hợp đồng tiếp theo sau khi hợp đồng đi vào hoạt động.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.