XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt?

Trên Windows

 1. 1. Nhấp vào 'Cài đặt' của trình duyệt
 2. 2. Điều hướng đến trang 'Quyền riêng tư và Bảo mật'
 3. 3. Chọn tùy chọn 'Xóa bỏ cookie hoặc các tệp tạm thời'

Trên máy Mac

 1. 1. Mở ứng dụng Safari
 2. 2. Nhấp vào 'Lịch sử'
 3. 3. Nhấp vào 'Xóa lịch sử'
 4. 4. Từ menu bật lên, chọn những lịch sử bạn muốn xóa

Trên Android

 1. 1. Mở ứng dụng Chrome
 2. 2. Từ trên cùng bên phải, nhấn vào 'Thêm'
 3. 3. Nhấn vào 'Lịch sử'
 4. 4. Nhấn vào 'Xóa dữ liệu duyệt web'
 5. 5. Từ trên cùng, hãy chọn những lịch sử mà bạn muốn xóa. Để xóa mọi thứ, hãy nhấn vào 'Mọi lúc'
 6. 6. Chọn 'Cookie và dữ liệu trang web'
 7. 7. Chọn 'Hình ảnh và tệp được lưu trong bộ nhớ đệm'
 8. 8. Nhấn vào 'Xóa dữ liệu'

Trên iOS

 1. 1. Mở ứng dụng Safari
 2. 2. Chuyển đến 'Cài đặt'
 3. 3. Chuyển đến 'Safari'
 4. 4. Nhấn vào 'Xóa lịch sử và dữ liệu trang web'
 5. 5. Chuyển đến 'Nâng cao'
 6. 6. Nhấn vào 'Dữ liệu trang web'
 7. 7. Nhấn vào 'Xóa tất cả dữ liệu trang web'

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.