XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Cổ phiếu đang lưu hành là gì?

Cổ phiếu đang lưu hành là tất cả cổ phiếu của một công ty đã được ủy quyền, phát hành và mua bởi các nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ chúng. Những cổ phiếu này khác với cổ phiếu quỹ do chính công ty nắm giữ và không bao gồm các quyền có thể thực hiện được. Cùng với nhau, cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu quỹ tạo nên tổng số cổ phiếu đã phát hành tại một công ty.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.