XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để thêm sản phẩm trên ứng dụng MT4, MT5 và XM?

Ứng dụng MT4 & MT5

Để thêm một sản phẩm trên ứng dụng MT4 hoặc MT5 dành cho iOS hoặc Android, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. 1. Mở ứng dụng và vào 'Báo giá'
  2. 2. Nhấn vào ký hiệu '+' ở trên cùng bên phải
  3. 3. Tìm và nhấn vào biểu tượng bạn muốn thêm

Ứng dụng XM

Để thêm một sản phẩm trên ứng dụng XM cho iOS hoặc Android, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. 1. Mở ứng dụng và đi đến 'Sản phẩm'
  2. 2. Tìm biểu tượng bạn muốn thêm và nhấn vào ký hiệu '+' bên cạnh biểu tượng đó
  3. 3. Tìm danh sách theo dõi bạn muốn thêm sản phẩm vào và nhấn '+'

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.