XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể làm gì nếu nút New Order bị mờ đi?

Nếu nút 'New Order' bị mờ đi, hãy kiểm tra xem:

  • Tài khoản của bạn đã được xác thực hay chưa
  • Bạn có đủ tiền để giao dịch không
  • Bạn có giao dịch trên các sản phẩm phù hợp không
  • Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi qua Chat trực tiếp hoặc gửi email đến vietnamese.support@xm.com.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.