XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể nạp tiền bằng những loại tiền tệ nào?

Tất cả các khoản tiền nạp được tự động chuyển đổi thành tiền tệ cơ sở trong tài khoản giao dịch của bạn, vì vậy, bạn có thể nạp tiền bằng bất kỳ loại tiền tệ nào bạn muốn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.