XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể tìm thấy tin tức, lời mời và thông báo mới nhất về đối tác liên kết ở đâu?

Để truy cập tin tức mới nhất về đối tác liên kết, lời mời tham gia sự kiện độc quyền và thông báo chính, hãy truy cập Trung tâm thông báo bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. 1. Đăng nhập Nền tảng đối tác liên kết
  2. 2. Nhấn vào biểu tượng 'Thông báo' (hình phong bì) từ trên cùng bên phải của thanh menu

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.