XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để đóng một vị thế mở nếu tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của mình?

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn vẫn có thể đóng các vị thế mở của mình qua điện thoại, 24/7.

Chỉ cần liên hệ với Bộ phận Trải nghiệm khách hàng của chúng tôi theo số +357 25029933. Trước khi yêu cầu của bạn được thực hiện, bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi bảo mật để giúp xác minh tài khoản của mình.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.