XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tại sao tôi không thể tải tài liệu của mình lên Khu vực thành viên?

Chúng tôi rất tiếc khi bạn gặp sự cố khi tải lên tài liệu của mình. Có một vài lý do điều này có thể xảy ra, vì vậy, vui lòng thử các bước bên dưới:

  • Xóa bộ nhớ cache và cookie trình duyệt của bạn
  • Thử đăng nhập lại Khu vực thành viên

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy chụp ảnh màn hình lỗi bạn đang gặp phải và gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.support@xm.com.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.