XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tại sao tôi cần hoàn thành mẫu W-8BEN?

Việc hoàn thành biểu mẫu W-8BEN sẽ cho phép chúng tôi áp dụng mức thuế liên quan (thường thấp hơn) theo bất kỳ hiệp ước nào mà Hoa Kỳ có thể đã ký kết với quốc gia cư trú của bạn.

Việc không hoàn thành biểu mẫu trong khung thời gian được yêu cầu có thể dẫn đến thuế khấu trừ 30% được áp dụng cho thu nhập cổ tức của bạn từ cổ phiếu Hoa Kỳ, bất kể có bất kỳ hiệp ước song phương nào. Nó cũng có thể dẫn đến những hạn chế đối với tài khoản giao dịch của bạn.

Để hoàn thành biểu mẫu W-8BEN, hãy nhấp vào đây.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.