XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

2FA (xác thực hai yếu tố) là gì?

Xác thực hai yếu tố thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn. Khác với xác thực một yếu tố thông thường, chỉ cần tên người dùng và mật khẩu để truy cập tài khoản, 2FA yêu cầu một thông tin xác thực thêm.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.