XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Mua lại là gì?

Việc mua lại là khi một công ty mua phần lớn hoặc tất cả cổ phần của một công ty khác, giành quyền kiểm soát. Ngưỡng kiểm soát là 50% cổ phần của một công ty trở lên.

Mặc dù chúng ta thường nghe nhiều về các vụ mua lại quy mô lớn của các công ty nổi tiếng, nhưng việc sáp nhập và mua lại giữa các công ty vừa và nhỏ lại phổ biến hơn rất nhiều.

Có 3 cách để giành quyền kiểm soát công ty:

  • Mua lại, thường được coi là cách giành quyền kiểm soát thân thiện
  • Tiếp quản, thường được coi là cách giành quyền kiểm soát thù địch
  • Sáp nhập, tạo ra một công ty mới bằng cách kết hợp hai công ty trước đó

Sáp nhập và mua lại xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm:

  • Đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô
  • Tăng cường đa dạng hóa
  • Giành thị phần lớn hơn
  • Tăng sức mạnh tổng hợp của công ty
  • Giảm chi phí
  • Cung cấp quyền tiếp cận vào công nghệ hoặc sản phẩm mới

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.