XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tách cổ phiếu là gì?

Chia tách cổ phiếu là khi một công ty tăng số lượng cổ phiếu của mình theo một bội số cụ thể. Điều này thường được thực hiện để cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu.

Mặc dù tổng số cổ phiếu đang lưu hành tăng lên nhưng giá trị bằng tiền của những cổ phiếu này vẫn giữ nguyên. Điều này là do giá cổ phiếu giảm tỷ lệ thuận với bội số chia tách cổ phiếu.

Các tỷ lệ phân chia phổ biến nhất là 2:1 và 3:1 (hai đối một và ba đối một). Điều này có nghĩa là, đối với mỗi cổ phiếu nắm giữ trước khi chia tách, nhà đầu tư sẽ nhận được 2 hoặc 3 cổ phiếu sau khi chia tách xảy ra.

Tại XM, việc tách cổ phiếu được xử lý giống như trên sàn giao dịch chứng khoán thực tế. Quy mô vị thế của bạn được điều chỉnh dựa trên tỷ lệ phân chia, khiến tổng giá trị của vị thế của bạn không bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu việc chia tách cổ phiếu 2:1 xảy ra và bạn đang nắm giữ 100 cổ phiếu, thì sau khi chia tách, bạn sẽ có 200 cổ phiếu.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.