XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi phải làm gì nếu không nhận được email chào mừng?

Nếu email chào mừng không xuất hiện trong hộp thư đến của bạn, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác hoặc thùng rác. Nếu cũng không có, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.support@xm.com.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.