XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có cung cấp nền tảng giao dịch cho Mac không?

Có, chúng tôi cung cấp cả hai nền tảng MT4MT5 dưới dạng phần mềm giao dịch có thể tải xuống cho Mac.

Bằng cách nhấn vào liên kết, bạn cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn về cách tải xuống và cài đặt nền tảng cũng như cách kết nối với máy chủ của chúng tôi.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.