XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có áp dụng swap cho các giao dịch không?

Có, với một số loại tài khoản nhất định, bạn sẽ kiếm được hoặc bị tính phí swap trên bất kỳ vị thế nào bạn giữ mở qua đêm. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn có swap, bạn có thể thử tài khoản Ultra-Low để giao dịch một số sản phẩm miễn phí qua đêm.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.