XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tại sao tôi cần gửi tài liệu để xác minh tài khoản của mình?

Là một công ty được kiểm soát, chúng tôi hoạt động tuân theo một số vấn đề và thủ tục liên quan đến tuân thủ do cơ quan quản lý của chúng tôi, Ủy ban chứng khoán và hối đoái Cộng hòa Síp (CySEC) quy định. CySEC yêu cầu chúng tôi thu thập đầy đủ thông tin, bao gồm Bằng chứng nhận dạng (POI) và Bằng chứng nơi ở (POR) hợp lệ, từ tất cả các khách hàng của chúng tôi như một phần của quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) của chúng tôi.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.