XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Nền tảng giao dịch của bạn có hỗ trợ Expert Advisor (EA) hoặc robot giao dịch không?

Có, cả nền tảng MT4 và MT5 đều cho phép bạn giao dịch bằng EA hoặc robot giao dịch.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.