XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có cho phép giao dịch theo tin tức?

Có, chúng tôi cho phép giao dịch dựa trên các tin tức quan trọng, như công bố số liệu toàn cầu và các sự kiện địa chính trị.

Mở tài khoản thực ngay hôm nay và giao dịch theo tin tức với khả năng khớp lệnh vượt trội và spread thấp.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.