XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn cung cấp những loại tài khoản nào?

Chúng tôi cung cấp nhiều loại tài khoản để đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhà giao dịch.

Đối với tài khoản thực, chúng tôi cung cấp các loại tài khoản Ultra Low Standard, Ultra Low Micro, và Zero.

Đối với tài khoản demo, chúng tôi cung cấp các loại tài khoản Ultra Low Standard và Zero.

Để biết thêm thông tin về các tài khoản được cung cấp và sự khác biệt giữa chúng, nhấn vào đây.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.