XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để xác thực tài khoản giao dịch của tôi?

Nếu bạn đã có tài khoản với chúng tôi, bạn có thể mở thêm tài khoản thông qua Khu vực thành viên mà không cần phải gửi lại tài liệu của mình.

Nếu bạn là khách hàng mới, bạn có thể tải tài liệu của mình lên để xác thực (Bằng chứng nhận dạng và Bằng chứng cư trú) thông qua Khu vực thành viên.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.