XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để tải lên tài liệu trong Khu vực thành viên để xác minh tài khoản của tôi?

Xác minh tài khoản của bạn là một quá trình nhanh chóng và đơn giản, chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  • Đăng nhập vào Khu vực thành viên
  • Nhấp vào 'Tài khoản' và chọn 'Tải tài liệu lên' từ bên dưới phần 'Hồ sơ'
  • Từ đó, bạn có thể xem những tài liệu nào bạn vẫn cần tải lên để xác minh tài khoản của mình.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.