XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là gì?

CFD là các sản phẩm tài chính phái sinh liên quan đến thỏa thuận thanh toán chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một sản phẩm bằng tiền mặt.

Chúng cho phép bạn suy đoán về giá của các sản phẩm khác nhau bao gồm forex, hàng hóa và chỉ số mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. CFD thường được giao dịch trong các khung thời gian ngắn hơn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.