XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Những sản phẩm nào bị ảnh hưởng bởi luật thuế của Hoa Kỳ?

Thuế khấu trừ của Hoa Kỳ áp dụng cho các vị thế mua trên CFD của:

  • Cổ phiếu của các công ty được thành lập tại Hoa Kỳ
  • Các chỉ số không đủ điều kiện bao gồm chứng khoán Hoa Kỳ
  • Thuế không áp dụng cho:
  • Các vị thế bán
  • Vị thế trên các chỉ số đủ điều kiện như Dow Jones, S&P 500, NASDAQ 100 và Russell 2000

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.