XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Giá bid và giá ask là gì?

Giá bid và giá ask là giá được hiển thị trên các nền tảng giao dịch trực tuyến. Giá bid là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một sản phẩm, trong khi giá ask (còn được gọi là giá chào) là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho một sản phẩm.

Khi mua một sản phẩm, bạn cần tập trung vào giá ask. Khi bán, bạn sẽ cần chú ý đến giá bid.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.