XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ trên phần mềm giao dịch của tôi?

Để thay đổi ngôn ngữ trên phần mềm giao dịch của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. 1. Mở phần mềm giao dịch của bạn và nhấn vào 'Xem' từ menu trên cùng
  2. 2. Chọn 'Ngôn ngữ' và nhấn vào ngôn ngữ ưa thích của bạn

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.