XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm thế nào để thiết lập xác thực hai yếu tố?

Bạn có thể thiết lập xác thực hai yếu tố cho tài khoản của mình trực tiếp từ Khu vực thành viên hoặc từ ứng dụng của chúng tôi. Sau đây là cách làm:
Trên trang web: Nhấp vào biểu tượng ở góc phải trên cùng để truy cập 'Hồ sơ của tôi', sau đó chọn 'Cài đặt & Bảo mật'. Từ đó, bạn có thể kích hoạt xác thực hai yếu tố và chọn phương pháp xác thực ưa thích của bạn.
Trên ứng dụng: Nhấn vào biểu tượng menu và chọn 'Thiết lập'. Từ đó, bạn có thể kích hoạt xác thực hai yếu tố và chọn phương pháp xác thực ưa thích của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.