XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm thế nào để bạn bảo vệ thông tin cá nhân của tôi?

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết thực hiện mọi biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều đó áp dụng cho dù bạn là khách hàng mới hay khách hàng hiện tại hay chỉ là khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, đồng thời chúng tôi duy trì các quy trình tổ chức và kỹ thuật phù hợp để đảm bảo thông tin của bạn luôn được bảo mật.

Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo thường xuyên để đảm bảo họ hiểu tầm quan trọng của việc duy trì, bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi coi mọi hành vi vi phạm là cực kỳ nghiêm trọng. Trong trường hợp có thể xảy ra những vi phạm như vậy, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng bằng các biện pháp kỷ luật thích hợp.

Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cũng được truyền qua các kênh được mã hóa và tất cả các biện pháp cần thiết đều được thực hiện để ngăn chặn truy cập trái phép.

Tuy nhiên, trách nhiệm cá nhân của bạn là đảm bảo mật khẩu tài khoản của bạn chỉ có bạn biết và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.