XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Cổ tức là gì và chúng ảnh hưởng đến giao dịch của tôi như thế nào?

Cổ tức là lợi nhuận do các công ty tạo ra và chia cho các cổ đông. Khi các công ty trả cổ tức, về cơ bản họ đang làm giảm giá trị của công ty bằng số tiền cổ tức. Điều này sau đó được phản ánh vào ngày giao dịch không hưởng quyền khi giá cổ phiếu giảm.

Khi nói đến các chỉ số, điều này cũng được phản ánh bằng việc giảm giá trị chỉ số tổng thể, tương ứng với tỷ trọng của cổ phiếu trong chỉ số nói trên.

Điều chỉnh cổ tức áp dụng cho CFD trên Chỉ số tiền mặt và Cổ phiếu. Chúng không áp dụng cho CFD trên Chỉ số tương lai hoặc Germany40 (GER40Cash).

Để đảm bảo giao dịch của bạn không bị ảnh hưởng, chúng tôi thực hiện điều chỉnh cổ tức trên các sản phẩm hiện hành vào lúc 00h00 (GMT+2) (có thể áp dụng DST) vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức.

Cho dù bạn giữ vị thế mua hay bán, cổ tức có thể được tính bằng công thức Cổ tức chỉ số được công bố x Quy mô vị thế theo lot.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.