XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có cung cấp VPS không?

Chúng tôi có cung cấp dịch vụ VPS. Bạn có thể yêu cầu VPS XM MT4/MT5 trong Khu vực thành viên với mức phí hàng tháng là 28 USD, khoản phí này sẽ được tự động khấu trừ từ tài khoản của bạn vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại đây.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.