XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tại sao số dư tài khoản của tôi biến mất sau khi đếm ngược kết thúc?

Khi quá trình đếm ngược kết thúc, các khoản thanh toán có thể mất tới vài giờ để được xử lý trước khi hiển thị trong ví điện tử của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.