XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có cung cấp tài khoản Cent trong đó tiền nạp được biểu thị bằng xu không?

Không, chúng tôi không cung cấp tài khoản Cent.

Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp các tài khoản Micro, trong đó 1 lot bằng 0,1$, nhưng tiền nạp được biểu thị bằng đô la.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.