XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi cần thực hiện những bước nào liên quan đến việc đánh thuế đối với các sản phẩm phái sinh chứng khoán của Hoa Kỳ?

Nếu bạn đã giao dịch các sản phẩm bị ảnh hưởng và muốn tiếp tục hoặc muốn bắt đầu giao dịch chúng, bạn cần hoàn thành biểu mẫu W-8BEN trong Khu vực thành viên.

Để làm như vậy, chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào Khu vực thành viên
  2. Trong phần 'Hồ sơ', nhấp vào 'Thông báo'
  3. Chọn Mẫu W-8BEN
  4. Hoàn thành biểu mẫu và thêm chữ ký điện tử của bạn

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.