XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để thêm biểu đồ vào phần mềm giao dịch của tôi?

Để thêm biểu đồ vào phần mềm giao dịch, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. 1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng bạn muốn giao dịch từ cửa sổ 'Bảng giá'
  2. 2. Chọn 'Cửa sổ biểu đồ'

Ngoài ra, bạn có thể kéo và thả trực tiếp bất kỳ biểu tượng nào vào cửa sổ biểu đồ.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.