XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để tham gia hội thảo qua web mà tôi đã đăng ký?

Nếu bạn đã đăng ký hội thảo qua web, chúng tôi đã gửi cho bạn email xác nhận cùng với hướng dẫn. Email cũng bao gồm một liên kết mà bạn có thể sử dụng vào ngày đó để tham gia hội thảo qua web.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.