XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để nâng cấp VPS của tôi?

Để có thêm VPS, bạn sẽ phải mua thêm một tài khoản từ nguồn bên ngoài. Chúng tôi chỉ cung cấp một tài khoản VPS hỗ trợ tất cả các tài khoản giao dịch của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.