XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi cần cung cấp những tài liệu nào để trở thành khách hàng của XM?

Khi mở tài khoản XM, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn cung cấp 2 tài liệu:

Bằng chứng nhận dạng (POI) - bản chụp của bất kỳ tài liệu chính thức nào do cơ quan được công nhận cấp. Tài liệu này có thể là hộ chiếu (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng), bằng lái xe và căn cước công dân. Tài liệu phải bao gồm tên đầy đủ, ngày cấp và ngày hết hạn, ngày và nơi sinh hoặc mã số thuế của bạn và chữ ký của bạn

Bằng chứng nơi ở (POR) – bản chụp hóa đơn tiện ích gần đây (điện, gas, dầu, nước, điện thoại, internet hoặc truyền hình cáp), hoặc sao kê tài khoản ngân hàng (được lập trong vòng 6 tháng gần nhất)

Sẵn sàng để bắt đầu? Nhấn vào đây để mở tài khoản, tải tài liệu lên và bắt đầu giao dịch.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.