XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng MT4 và MT5 dành cho iOS?

Để đăng nhập vào ứng dụng MT5 dành cho iOS, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. 1. Sử dụng ID và mật khẩu MT5 duy nhất của bạn được tạo trong quá trình đăng ký và tên máy chủ được cung cấp
 2. 2. Đăng nhập Khu vực thành viên
 3. 3. Xác thực tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào "Xác thực tài khoản của bạn ngay"
 4. 4. Cung cấp các giấy tờ liên quan (Bằng chứng nhận dạng, Bằng chứng cư trú)
 5. 5. Nhấn "Tải lên tài liệu của bạn"
 6. 6. Khởi chạy ứng dụng XM MT5 trên thiết bị iOS của bạn
 7. 7. Chọn "Cài đặt" rồi chọn "Tài khoản mới"
 8. 8. Nhập "XM" vào trường tìm kiếm và chọn máy chủ tương ứng của bạn
 9. 9. Nhập ID và mật khẩu MT5 của bạn và nhấn vào "Đăng nhập"

Để đăng nhập vào ứng dụng MT4 dành cho iOS, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. 1. Sử dụng ID và mật khẩu MT4 duy nhất của bạn được tạo trong quá trình đăng ký và tên máy chủ được cung cấp
 2. 2. Đăng nhập Khu vực thành viên
 3. 3. Xác thực tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào "Xác thực tài khoản của bạn ngay"
 4. 4. Cung cấp các giấy tờ liên quan (Bằng chứng nhận dạng, Bằng chứng cư trú)
 5. 5. Nhấn "Tải lên tài liệu của bạn"
 6. 6. Khởi chạy ứng dụng XM MT4 trên thiết bị iOS của bạn
 7. 7. Chọn "Cài đặt" rồi chọn "Tài khoản mới"
 8. 8. Nhập "XM" vào trường tìm kiếm và chọn máy chủ tương ứng của bạn
 9. 9. Nhập ID và mật khẩu MT4 của bạn và nhấn vào "Đăng nhập"

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.