XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể mở nhiều tài khoản giao dịch không?

Có, sử dụng cùng một thông tin cá nhân, bạn có thể mở đồng thời tối đa 8 tài khoản giao dịch hoạt động đồng thời.

Để mở thêm một tài khoản, đăng nhập Khu vực thành viên.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.